logo v23.0

Frag-o-Matic 23.0

HOLIDAY

Date

02/09 - 04/09

Participants

659/1000

FAST - Apex Legends (2 vs. 2)

News

Thanks for the amazing holiday!

Thanks for the amazing holiday!

Animation schedule

Animation schedule

Frag-o-Matic 23.0 checklist

Frag-o-Matic 23.0 checklist

Thanks for the amazing holiday!

Now that our suitcases have been emptied and our holiday outfits put back in the closet we would like to take a moment to thank all of you. Thank you for being there with us ...

Animation schedule

Let’s go to the beach-each, let’s go get a wave... ♪ Join our animation team on the Frag-o-Matic beach and participate in one of the animation compos!

Frag-o-Matic 23.0 checklist

Check-in: Frag-o-Matic 23.0 starts September 2nd  at 18:00. After opening the doors it’s time to check-in. To go through this proces as smooth as possible please keep the ...

The compo registrations are OPEN

Gather up your crew and sign up for the compo's! Prove that you are worthy to sail the seven seas and claim the treasure!

AGON by AOC Rental

Thanks to our sponsor AGON by AOC you will be able to rent one of their amazing monitors for our event. Thats one less thing to pack in your luggage for your ...

<< previous next >>

We enforce the use of the FoM Discord: https://discord.gg/FV7TakX 
The codes to join the lobby will be shared in the #apex-legends channel.

APEX LEGENDS (2 vs. 2)
FAST COMPO
PRESENT BY AKUMAFREDO

 1. OVERVIEW

 

VOID WHERE PROHIBITED BY LAW.

 

De FoM Apex Legends (2 vs. 2) Fast Compo is niet verbonden met of gesponsord door Electronic Arts Inc. Dit is een onafhankelijk evenement georganiseerd door FoM en is onderworpen aan deze officiële regels.


 

 1. INSCHRIJVING EN ONTVANKELIJKHEID

 

 1. REGISTRATIE PROCES

Om in aanmerking te komen voor deelname aan de compo, moeten deelnemers:

 1. Geregistreerd zijn door alle gegevens te hebben doorgegeven via het inschrijvingsformulier.

 2. De individuele inschrijvingskost hebben overgemaakt aan de organisatie en bevestiging ontvangen.

 

 1. SPEELGERECHTIGHEID VAN SPELERS

Elke speler moet aan de volgende vereisten voldoen:

 

 • Geldig ticket voor Frag-o-Matic

 • De minimumleeftijd hebben die vereist is voor het hebben van een volwaardige (niet minderjarige) EA-rekening op het grondgebied waar zij wonen, en voldoen aan de volgende minimumleeftijdsvereisten op het moment van registratie:

  • Inwoners van België of Nederland – minstens 18 jaar oud.

 • Beschikken over een geldig EA-account.

 • In het bezit zijn van of toegang hebben tot het spel op het ondersteunde platform en dit hebben verbonden met hun geldige EA-account.

 • Akkoord gaan met het privacy- en cookiebeleid van EA op privacy.ea.com ("privacy- en cookiebeleid") en de gebruikersovereenkomst op terms.ea.com ("gebruikersovereenkomst").

 1. ACCEPTATIE VAN HET REGLEMENT; WIJZIGINGEN VAN  EN HET REGLEMENT

 

Deelnemers moeten het officiële reglement op de registratiewebsite accepteren om in aanmerking te komen voor deelname aan de .

 

Deze officiële regels kunnen door de organisatie zonder voorafgaande kennisgeving waar nodig worden bijgewerkt, inclusief en zonder beperking om meer duidelijkheid te verschaffen, fouten te corrigeren, te voldoen aan wijzigingen in de toepasselijke wetgeving, of zaken aan te pakken die zich voordoen na publicatie.

 

De organisatie behoudt zich het recht voor om de compo, of een deel ervan, te annuleren, op te schorten en/of te wijzigen indien fraude, technische storingen of een andere factor de integriteit of de juiste werking van de  aantasten, zoals door de organisatie naar eigen goeddunken wordt bepaald. De organisatie behoudt zich het recht voor een deelnemer of team te allen tijde te diskwalificeren om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het knoeien met de werking van de , of het handelen in strijd met deze officiële regels. Elke poging van een persoon om de rechtmatige werking van  opzettelijk te ondermijnen kan een overtreding van het strafrecht en het burgerlijk recht zijn, en de organisatie behoudt zich het recht voor om schadevergoeding en andere schadevergoeding en andere rechtsmiddelen (inclusief advocatenhonoraria) te vorderen van een dergelijke persoon, voor zover wettelijk toegestaan.

Door deel te nemen aan de  verklaren deelnemers zich akkoord met dit officieel reglement en de besluiten van de organisatie, -functionarissen en -beheerders.

 

 1. BEWIJS VAN VERBLIJF

Deelnemers dienen aan te tonen dat zij in een in aanmerking komend land verblijven om te bepalen of zij aan de  mogen deelnemen. 

 

 1. REGISTRATIEGEGEVENS EN KLASSEMENT

Als onderdeel van het registratieproces zal de deelnemers gevraagd worden om informatie te verstrekken zoals Account ID, Discord ID en Teamnaam. Deze informatie kan worden gebruikt in het klassement dat in het kader van de  wordt opgesteld. Het klassement wordt binnen één (1) week na afloop van elk evenement waarin punten worden toegekend, gepubliceerd en regelmatig bijgewerkt met de puntentotalen van deelnemers, zoals uitsluitend naar eigen goeddunken door de organisatie wordt bepaald.

 

 1. VERKIESBAARHEID EN SAMENSTELLING VAN HET TEAM

 

 1. ROSTERS & ROSTER LOCK

Een team moet uit twee (2) deelnemers bestaan. De organisatie behoudt zich het recht voor om het door elk team ingediende rooster goed te keuren, en kan elk rooster dat niet aan de officiële regels voldoet weigeren.

 

Deelnemers moeten zich met een team inschrijven. Deelnemers mogen niet lid zijn van meer dan één (1) geregistreerd team voor hetzelfde evenement. Om lid te worden van een nieuw team voor een evenement, moet een deelnemer eerst het team verlaten of verwijderd worden van het team waarmee hij momenteel is geregistreerd voor het evenement.

 

Deelnemers kunnen op elk moment van team wisselen voor een evenement vóór de sluitingsdatum van het evenement ("Roster Lock Datum "). De Roster Lock Datum voor dit toernooi is de dag van het toernooi, op het moment van Team check-in. 

Spelers kunnen een team vrijwillig verlaten of kunnen door de teamcaptain uit het team worden verwijderd.

Het deelnemen met een smurf-account wordt ook streng bestraft en kan resulteren in een diskwalificatie van het toernooi.
 

 1. TEAMCAPTAIN

De deelnemer die tijdens het registratieproces het team op de registratiesite aanmaakt, wordt beschouwd als teamcaptain. De Teamcaptain is verantwoordelijk voor het beheren van het officiële roster voor zijn

team op de registratiesite, voor het uitnodigen van nieuwe spelers om deelnemer van het team te worden, en voor het registreren van het team.

 

De rol van teamcaptain kan worden gewijzigd door een meerderheid van de deelnemers van het team, door twee (2) deelnemers van het team afzonderlijk een e-mail sturen naar -organisatie op akumafredo@gmail.com, met het verzoek om de rol van teamcaptain te wijzigen en met dezelfde voordracht voor een nieuwe teamcaptain. De nieuwe teamcaptain moet een bestaande deelnemer in het team zijn. Wijziging is onderhevig aan bevestiging door -organisatie.

 

 1. TEAM NAAM

Tijdens de registratieprocedure moet de teamcaptain een officiële teamnaam opgeven. De naam moet uniek zijn ten opzichte van andere teamnamen, moet door de organisatie worden goedgekeurd en moet voldoen aan de TOS van zowel EA als Twitch. 

 

Teams met namen die gelijk zijn aan of lijken op die van bedrijven of organisaties kan worden gevraagd om aan te tonen dat zij gemachtigde vertegenwoordigers van die organisatie zijn.

 

 1. TEAM GESCHIKTHEID

Als een speler van een team onverkiesbaar wordt bevonden vóór de Roster Lock Date van het evenement waarvoor het team is ingeschreven, zal het team de onverkiesbare speler moeten vervangen door een verkiesbare speler.

 

Als een speler van een team onverkiesbaar wordt bevonden na de Roster Lock Date van het evenement waarvoor het team is ingeschreven, kan het team de onverkiesbare speler vervangen door een verkiesbare speler, onder voorbehoud van goedkeuring door de -organisatie.

 

Als een speler van een team ongerechtig blijkt te zijn na de aanvangstijd van het evenement, wordt het team uit het evenement verwijderd en verliest het alle wedstrijden in het evenement.

 

 1. WEDSTRIJDSTRUCTUUR

 

 1. ALGEMEEN

Deelnemers verdienen punten door hun prestaties in de compo.

 

 1. Handhaving

EA-accounts en wedstrijdgegevens kunnen worden gecontroleerd op zaken als, maar niet beperkt tot, kwaadwillig gedrag en vals spelen. Elke deelnemer kan onmiddellijk worden gediskwalificeerd van de , naar goeddunken van de organisatie, om welke reden dan ook, inclusief voor het niet naleven van de gebruikersovereenkomst, het privacy- en cookiebeleid en de gedragscode, die kan bestaan uit, maar niet beperkt is tot:

 • Het gebruik van cheats, hacks of andere "helper" applicaties van derden bij het spelen van wedstrijden;

 • Het opzettelijk verbreken van de verbinding met het internet tijdens een wedstrijd;

 • Samenspannen met andere teams in het spelen van wedstrijden;

 • Gebruik maken van bekende exploits in het spel (het is de verantwoordelijkheid van spelers om alle huidige illegale exploits te begrijpen en te vermijden); of

 • Beledigend of wanordelijk gedrag, waaronder het gebruik van intimiderende, negatieve of godslasterlijke taal online.

 

De organisatie behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, een Deelnemer of Team te allen tijde en om welke reden dan ook te diskwalificeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het knoeien met het deelnameproces of de werking van , of het handelen in strijd met deze officiële regels of op onsportieve of verstorende wijze en behoudt zich het recht voor om alle bijbehorende inzendingen ongeldig te verklaren. Diskwalificatie van een individuele deelnemer kan leiden tot diskwalificatie van het volledige team van de deelnemer van een -evenement of de gehele . Elke poging van een persoon om de legitieme werking van  opzettelijk te ondermijnen kan een schending van het strafrecht en het burgerlijk recht zijn, en als een dergelijke poging wordt ondernomen, behoudt de organisatie zich het recht voor om van een dergelijke persoon schadevergoeding en andere rechtsmiddelen (met inbegrip van advocatenhonoraria) te eisen voor zover de wet dit toestaat. Wanneer de organisatie een bepaling uit deze officiële regels niet afdwingt, betekent dit niet dat de organisatie van deze bepaling afziet.

 

 1. MATCH REGELS EN TOERNOOI FORMAAT

Zie APPENDIX C voor de regels, het formaat en de spelinstellingen van het toernooi.

 

 1. PRIJZEN

 

 1. PRIJZENPOT

De volgende prijzen zullen verdeeld worden onder de teams zoals hieronder vermeld op basis van hun eindrangschikking in het toernooi. Alle hieronder vermelde prijzen zullen gelijk verdeeld worden onder de twee (2) deelnemers van het team dat deelnam aan het toernooi.

 

 1.  Prijzen

 1. Prijsvoorwaarden

Prijzen zijn niet overdraagbaar. Vervanging van prijzen door andere goederen en diensten is niet toegestaan, behalve dat de organisatie zich het recht voorbehoudt om een vervangende prijs van ongeveer gelijke of grotere waarde te bieden als de geadverteerde prijs niet beschikbaar is. Alle federale, staats-, provinciale en lokale belastingen, en internationale tarieven, zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de individuele winnaar.

 

Prijswinnaars zullen gevraagd worden een Winnaar verklaring en toestemming in te vullen en te ondertekenen om aanspraak te kunnen maken op een prijs. Indien een prijswinnaar de Winnaar verklaring en toestemming niet ondertekent en/of retourneert, de prijs weigert, niet in aanmerking komt om de prijs te winnen, of de prijs als onbestelbaar wordt geretourneerd, verbeurt deze prijswinnaar de prijs.

Het niet tijdig doorgeven van bankgegevens en leveringsmethode aan de prijsuitreiker kan leiden tot het verlies van de prijs. Het ontvangen van een prijs is afhankelijk van het naleven van deze officiële

regels; alle prijzen die in overeenstemming met deze officiële Regels worden geclaimd, zullen worden toegekend. In het geval dat een prijswinnaar wordt gediskwalificeerd of de prijs om welke reden dan ook verbeurd wordt verklaard, behoudt de organisatie zich het recht voor om de prijs te doneren aan een goed doel naar keuze van de organisatie. Potentiële winnaars kan worden gevraagd een verzendadres op te geven om de prijs op te eisen. De prijzen kunnen maximaal drie (3) maanden na datum van het toernooi worden geleverd.

 

 1. ALGEMENE VOORWAARDEN

Niets in deze officiële regels zal worden beschouwd als uitsluiting of beperking van de wettelijke rechten van een Deelnemer zijn/haar/hun rechten als consument uit te sluiten of te beperken.

 

 1. PERSOONLIJKE INFORMATIE

Door deel te nemen aan de , stemmen deelnemers ermee in dat de organisatie hun persoonlijke gegevens verwerkt in overeenstemming met het privacy- en cookiebeleid van EA, dat beschikbaar is op http://www.ea.com/privacy-policy, voor de daarin vermelde doeleinden.

 

Daarnaast zullen de persoonsgegevens van deelnemers worden verwerkt ten behoeve van:

 

● Het organiseren, uitvoeren en monitoren van de  en prijsvervulling, inclusief voor deelnemers die een prijs winnen, het publiceren van Deelnemersinformatie op de Winnaarslijst en online of in enige andere media in verband met de ; en eventuele aanvullende verwerkingsactiviteiten waarmee Deelnemers instemmen en/of erkennen dat deze van toepassing zijn, met inbegrip van maar niet beperkt tot het delen van persoonlijke informatie tussen de organisatie en de door haar aangewezen beheerders en/of administrateurs van de .

 

De organiserende entiteit wordt beschouwd als de gegevensbeheerder voor de database die deze persoonlijke informatie bevat en zorgt voor een passend gegevensbeschermingsniveau.

 

 1. WINNAARSLIJST

De organisatie zal na het einde van het toernooi een lijst met winnaars bekendmaken nadat alle winnaars zijn bepaald en gecontroleerd. Deze lijst blijft gepubliceerd tot drie (3) maanden na afloop van het toernooi.

 

 1. COMMERCIAL RIGHTS

Alle commerciële rechten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle marketing- en mediarechten) met betrekking tot de  worden door de organisatie voorbehouden.

 

Deelnemers mogen zich niet op commerciële wijze met  en/of de organisatie en/of EA associëren of gebruikmaken van intellectuele-eigendomsrechten van EA, noch mogen zij derden toestaan dit te doen.

 

Een deelnemer of sponsor van een deelnemer die promotionele of marketingactiviteiten wil ontplooien met betrekking tot , waaronder op een -toernooilocatie, heeft voorafgaande schriftelijke toestemming nodig van de organisatie, die naar eigen goeddunken van de organisatie kan worden verleend of geweigerd.

 

Het opnemen en verspreiden van beelden of opnamen van  voor commerciële doeleinden door of namens de deelnemers is ten strengste verboden.

APPENDIX A: GEDRAGSCODE

 

Deze gedragscode geldt voor alle deelnemers op alle niveaus van de , tenzij anders vermeld. De organisatie behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken straffen op te leggen, sancties op te leggen of een deelnemer te diskwalificeren van de  op elk niveau, op elk moment en om welke reden dan ook.

 

A1.    Gedrag van deelnemers

 

Deelnemers dienen zich te gedragen in overeenstemming met algemeen aanvaarde fatsoensnormen, sociale conventies en zeden, en mogen geen handelingen verrichten of betrokken raken bij een situatie of uitspraken doen die de deelnemer, de organisatie, de  of haar deelnemers en sponsors in diskrediet, minachting, schandaal, hoon of minachting brengen.

 

Deze vereisten zijn van toepassing op live, offline en online interacties, gedrag op sociale media en activiteiten op livestreams, gedrag uit het verleden, met inbegrip van beschuldigingen van. Van alle deelnemers wordt verwacht dat zij zich te allen tijde houden aan deze sportiviteitsnormen en de gedragsregels van EA, beschikbaar op terms.ea.com.

 

Verboden gedrag omvat, maar is niet beperkt tot:

 • Het overtreden van enige wet, regel of voorschrift, zoals door de organisatie naar eigen goeddunken bepaald;

 • Het gebruiken van software of programma's die de  of andermans computer of eigendom beschadigen, hinderen of verstoren;

 • Het hinderen of verstoren van de deelname van een andere speler aan de ;

 • Intimideren, bedreigen, pesten, herhaaldelijk ongewenste berichten sturen of persoonlijke aanvallen of uitspraken doen over ras, seksuele geaardheid, religie, erfgoed, enz.;

 • Het publiceren, plaatsen, uploaden, verspreiden van inhoud of het organiseren van/deelnemen aan een activiteit, groep of gilde die EA (redelijk en objectief handelend) ongepast, grof, hatelijk, treiterend, godslasterlijk, lasterlijk, bedreigend, hatelijk, obsceen, seksueel expliciet, inbreuk makend, privacy schendend, vulgair, aanstootgevend, onfatsoenlijk of onwettig acht;

 • Het gebruiken van exploits, cheats, ongedocumenteerde functies, ontwerpfouten of problemen in de ;

 • Het verkopen, kopen, verhandelen of anderszins overdragen of aanbieden van een EA-account, of EA-inhoud die aan een EA-account is gekoppeld, met inbegrip van virtuele EA-valuta en andere rechten, hetzij binnen een EA-dienst of op een website van een derde partij, of in verband met een transactie buiten het spel, tenzij dit uitdrukkelijk door EA is toegestaan;

 • Het veroorzaken van of bijdragen aan schandalen, reputatieschade of risico's voor , of het verstoren van de

 • Professionele, eerlijke en respectvolle spelomgeving van de ;

 • Gedrag dat de integriteit en reputatie van de organisatie ondermijnt;

 • Het bevorderen van, aanmoedigen tot of deelnemen aan een verboden activiteit zoals hierboven beschreven.


 

A2.    GEDRAG BIJ  EVENEMENTEN

 

Deelnemers moeten respectvol omgaan met andere deelnemers, het evenement personeel, en -officials. Bedreigend of ongepast gedrag tegenover de scheidsrechters en de andere deelnemers wordt niet getolereerd. 

 

Incidenten en straffen zullen worden vastgesteld naar het eigen inzicht van de  Officials. Deelnemers dienen zich te allen tijde te houden aan de instructies van de  Officials. Alle Deelnemers dienen de aanwijzingen van de organisatie op te volgen.

 

Voorbeelden van verboden gedrag omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 

 • Het gebruik van vulgaire of beledigende taal;

 • Beledigend gedrag, inclusief pesterijen en verbale bedreigingen;

 • Fysiek misbruik, vechten, of enige andere bedreigende actie gericht op een deelnemer,

 • Toeschouwer, official of enig ander persoon;

 • Schade aan en/of misbruik van speltoestellen, hardware en randapparatuur, toernooi-uitrusting, of de faciliteiten/het terrein;

 • Het spel verstoren, met inbegrip van het opzettelijk breken van een spelstation, het onderbreken van een stroomtoevoer, het verlaten van een station voor het einde van een wedstrijd, het weigeren om te spelen en misbruik van spelonderbreking in het spel;

 • Het niet meewerken aan veiligheids- en beveiligingsvoorschriften, zoals metaaldetectors en

fouilleren van tassen;

 • Het niet opvolgen van instructies van toernooisponsors, scheidsrechters en

personeel te allen tijde op te volgen;

 • Gokken, inclusief weddenschappen op het resultaat van wedstrijden;

 • Het openbaar maken van vertrouwelijke informatie die door de organisatie of een van haar dochterondernemingen is verstrekt;

 • Het accepteren of geven van geschenken, steekpenningen, beloningen of vergoedingen voor verleende diensten in verband met deelname aan de  (met uitzondering van deelnemers met sponsors die betalen op basis van prestaties);

 • Het inloggen op de verstrekte spelapparaten met een persoonlijke account of het spelen van een spel anders dan de kopie van het spel dat voor gebruik in de  ter beschikking is gesteld; en het niet beschikbaar zijn voor prijsuitreikingen na afloop van het toernooi, interviews en het gehele live-evenement of onlinetoernooi, evenals voor promotionele activiteiten waar de organisatie of een andere sponsor redelijkerwijs om vraagt.

 

A3.    Beleid over Samenspanning en Wedstrijdvervalsing

 

Elke actie of overeenkomst om het eigen team te benadelen, andere teams in de  te benadelen, de uitkomst van een wedstrijd vooraf te bepalen, te proberen een wedstrijd te verliezen of inspanningen om een wedstrijd te winnen te beperken, is verboden. Deelnemers of teams die in een willekeurige fase van de  door de organisatie worden veroordeeld wegens overtreding van deze regel, kunnen uit de  worden verwijderd, waarbij prijzen worden verbeurd en accounts worden geschorst.

 

Voorbeelden van verboden gedrag omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 

 • Het opzettelijk verliezen van een wedstrijd om welke reden dan ook op enig moment tijdens de ;

 • Het spelen namens een andere deelnemer, inclusief het gebruik van een tweede account, op enig moment tijdens de ;

 • Elke vorm van wedstrijdvervalsing;

 • Soft play, gedefinieerd als het niet nemen van redelijke en eerlijke maatregelen door een deelnemer of team om voordeel te behalen tegen hun tegenstander(s) in een wedstrijd;

 • Overeenkomen om prijzengeld te verdelen onder twee of meer teams; of

 • Een tegenstander toestaan om meer of minder punten te scoren dan ze normaal zouden doen om

de rangschikking te beïnvloeden.

 

A4.    Drugs- en alcoholbeleid

 • Het gebruik van alcohol of drugs door deelnemers is verboden tijdens -evenementen.

 • Deelnemers mogen niet onder invloed van drugs of alcohol zijn tijdens deelname.

 • Roken, inclusief het gebruik van e-sigaretten en vaporizers, is verboden op elk Live-evenement, behalve in de aangewezen gebieden. Sommige evenementenlocaties kunnen roken volledig verbieden.

 

A5.    Dress Code

 • Deelnemers moeten kleding dragen die past bij de omstandigheden en de locatie waar een evenement plaatsvindt.

 • Deelnemers mogen geen voorwerpen van politieke aard dragen, of die naar de mening van organisatie mening controverse veroorzaken of ongunstig zijn voor de organisatie, haar partners, of de deelnemers.

 • Deelnemers mogen geen promotionele activiteiten of marketing van merken en diensten uitvoeren in verband met de competitie, tenzij anderszins schriftelijk goedgekeurd door de organisatie.

 

A6.    Sancties

 

Overtreding van enig deel van deze Officiële Regels kan, naar goeddunken van de organisatie, leiden tot straffen, diskwalificatie, wijziging van wedstrijdresultaten en het verbeuren van prijzen. Alle beslissingen en uitspraken van de organisatie met betrekking tot de  zijn definitief en bindend. De organisatie behoudt zich het recht voor om een deelnemer aan de  op elk niveau en op elk moment om welke reden dan ook te bestraffen. Straffen kunnen, in willekeurige volgorde, het volgende omvatten:

 • Waarschuwing;

 • Berisping;

 • Verlies van een enkele wedstrijd;

 • Verlies van alle wedstrijden;

 • Vermindering van wedstrijdscore;

 • Verlies van prijzen (inclusief prijzengeld);

 • Verlies van  Punten;

 • Schorsing uit de ; en/of

 • Diskwalificatie voor de  en toekomstige competities.

 

De organisatie heeft ook het recht om straffen die zijn opgelegd aan deelnemers publiekelijk bekend te maken. Deelnemers die door de organisatie zijn gestraft, doen hierbij afstand van enig recht op juridische stappen tegen de organisatie, en/of een van haar gelieerde ondernemingen.

A7.    Deelnemers Sponsorship

 

Deelnemers zullen zich niet op enige commerciële wijze associëren met  en/of de organisatie en/of EA, noch gebruik maken van intellectuele eigendomsrechten van de organisatie en/of EA, noch zullen zij derden toestaan dit te doen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie, die naar eigen goeddunken van de organisatie kan worden verleend of geweigerd.

 

Een deelnemer of sponsor van een deelnemer die promotionele of marketingactiviteiten wil ontplooien met betrekking tot , waaronder op een -toernooilocatie, heeft voorafgaande schriftelijke toestemming nodig van de organisatie, die naar eigen goeddunken van de organisatie kan worden verleend of geweigerd.

 

De volgende categorieën zijn verboden in combinatie met of tijdens de .

 • Gokken

 • Alcohol

 • Tabak

 • Drugs

 • Vuurwapens of enige vorm van wapens

 • Pornografisch materiaal of materiaal voor volwassenen

 • Producten of diensten van directe concurrenten van , haar partners

 

De organisatie behoudt zich het recht voor om de bovenstaande lijst te allen tijde bij te werken. De organisatie behoudt zich het recht voor om verwijzingen naar derden naar eigen goeddunken te verbieden.

 

A8.    Namen en usernames

 

Namen mogen geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden, de wet, de EA-gebruikersovereenkomst, Gebruikersovereenkomst of het recht op privacy of publiciteit van een derde partij.

APPENDIX B: IN AANMERKING KOMENDE REGIO'S EN LANDEN

 

Om aan de  te mogen deelnemen, moeten de deelnemers een legaal inwoner zijn van Europa.

 

APPENDIX C: TOERNOOIREGELS, INDELING & SPELINSTELLINGEN


 

C1. Overzicht

FoM Apex Legends Fast Compo zal online gehouden worden op 3 september 2022. Het toernooi bestaat uit 12 Battle Royale wedstrijden. Binnen elk -toernooi zullen de resultaten van de geregistreerde teams na een bepaald aantal wedstrijden (individueel een "wedstrijd") vergeleken worden om de vooruitgang binnen het toernooi, en uiteindelijk de winnaars, te bepalen.

 

C2. Aanvullende Registratie-eisen

De teamcaptain is verplicht zijn team in te schrijven voor de  waaraan een team wil deelnemen. Eenmaal geregistreerd in Discord, moet een team ook inchecken voor het toernooi tot één (1) uur voor de aanvang van het toernooi om hun aanwezigheid te bevestigen. Zodra het team is ingecheckt, zal het worden geplaatst in het toernooi.

 

C3. Wedstrijdregels en indeling

Deelnemers aan een team moeten elkaar als vrienden toevoegen voordat ze kunnen spelen.

 

C4. Aanvullende richtlijnen voor wedstrijden

 

C4.1. Gameplay Settings

 • Alle instellingen in elke wedstrijd zullen de standaard instellingen zijn van een Ranked Leagues wedstrijd van Apex Legends.

C4.2. Map(s)

 • De exacte map of maps die in  worden gespeeld, zullen worden aangekondigd op de Discord-server die is aangewezen.

 

C4.3. Algemene Regels

 • Deelnemers die ervoor kiezen hun wedstrijden te streamen, dienen gebruik te maken van een vertraging van minimaal één (1) minuten. Dit om streamsniping tegen te gaan.

 • Deelnemers mogen een wedstrijd niet voortijdig beëindigen.

 • Deelnemers mogen het begin van een wedstrijd niet opzettelijk vertragen.

 • Deelnemers mogen geen spel veranderende scripts gebruiken.

 • Deelnemers mogen niet deelnemen met een smurf-account.

 • Deelnemers mogen geen gebruik maken van een spelmechanisme om de 30-seconden "out-of-bounds" timer te omzeilen.

  • Voorbeelden hiervan zijn het herhaaldelijk gebruiken van een zipline, grapple, portal, ballon, of andere vaardigheid van het personage om herhaaldelijk in hetzelfde gebied te komen dat de "out-of-bounds" timer activeert.

 • Deelnemers mogen niet opzettelijk gebruik maken van eenzijdige texturen op de kaart geometrie om inkomende schade te blokkeren of te vermijden die anders zou zijn aangesloten zonder de geëxploiteerde geometrie.

 • Deelnemers mogen zich niet verbergen binnen de geometrie van de kaart.

 • Deelnemers mogen zich niet opzettelijk verbergen achter onzichtbare muren op de kaart.

 • Deelnemers mogen hun wapen niet afvuren terwijl ze in de neergehaalde staat zijn.

 • Deelnemers mogen hun wapen niet afvuren terwijl ze een andere speler reanimeren.

 • Deelnemers mogen de mogelijkheden van een Legend niet uitbuiten om een onbedoeld

voordeel te behalen. Voorbeelden van deze uitbuitingen zijn:

 • Vanishing Act van Mirage gebruiken om de Downed-staat te activeren met de mogelijkheid om een wapen te vuren.

 • De combinatie van Wraith's Dimensional Rift & Void gebruiken om de cooldown van Void te verminderen na een respawn.

 • De Dimensional Rift van Wraith gebruiken om binnen de geometrie van de kaart te gaan.

 • Een exploit, bug en/of glitch gebruiken om de cooldown van een Legend's ultimate of tactische vaardigheden te verminderen.

 • Deelnemers mogen de Weapon Inspect of Reload glitches niet misbruiken om de vuursnelheid van een wapen vuursnelheid te verhogen. Voorbeelden van deze regel zijn:

  • De Weapon Inspect functie gebruiken om wapen animaties te annuleren.

  • Een wapen herladen starten en snel terug wisselen naar het originele wapen.

 • Deelnemers mogen niet opzettelijk lootbins, supply drops, en/of respawn beacons meleeën in een poging zichzelf of andere spelers in de lucht te lanceren.

 • Deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun uitrusting gedurende het toernooi.

 • Deelnemers mogen een toetsenbord en muis, een Playstation 4/5-controller of een Xbox-controller gebruiken wanneer ze deelnemen aan dit evenement.

  • Spelers mogen geen Macrofuncties gebruiken op een invoerapparaat.

 • Spelers mogen geen applicaties of programma's van derden gebruiken die het spel kunnen beïnvloeden of hen een voordeel kunnen geven ten opzichte van andere deelnemers.

 • Teams zijn verantwoordelijk voor hun eigen teamcommunicatie tijdens het evenement.

 

C4.4. Glitches

 • Elke poging tot glitching van het spel is verboden.

 • Als de organisatie vaststelt dat een actie, kill, move of andere actie in het spel is veroorzaakt door een ongeoorloofde glitch, zal de organisatie naar eigen goeddunken de volgende actie bepalen, die kan bestaan uit, maar niet beperkt is tot, het herstarten van de wedstrijd of het bestraffen van het team volgens, in overeenstemming met Sectie A6 (Straffen) in APPENDIX A.

 

G4.5. Disconnects & Game Start

 • De wedstrijden gaan door als de spelers de verbinding verbreken of niet in het spel kunnen komen.

 • Als bij meer dan de helft van de deelnemers de verbinding tijdens een wedstrijd wordt verbroken of de wedstrijd niet kan worden geladen, of indien een wedstrijd niet kan worden beëindigd, kan de Toernooileiding een extra wedstrijd aan de ronde voor die groep toevoegen.

 

G4.6. Game Files

 • Spelers mogen alleen de volgende spelbestanden bewerken:

  • Local.cfg

  • Autoexec.cfg

 • Spelers mogen alleen de volgende regel toevoegen of bewerken in de hierboven beschreven bestanden: fps_max

 

 

C5. Puntentelling en gelijkspel

 • Aan het einde van elke wedstrijd krijgen de teams punten voor hun plaatsing en het totale aantal kills van het team, zoals te zien is op het overzichtsscherm aan het einde van de wedstrijd ("Wedstrijdscore"). 

De punten die in elke Wedstrijd worden toegekend zijn:

Placement

 

Placement

Points

1st

12

2nd

9

3rd

7

4th

5

5th

4

6th, 7th

3

8th - 10th

2

11th-15th

1

16th - 20th

0

 

 • Kills

  • +1 per kill

 

 • Aan het einde van elke ronde wordt het puntentotaal van een team berekend aan de hand van de wedstrijdscores van het team voor alle wedstrijden in die ronde ("Ronde Score").

 • Ronde Score Tiebreakers:

 • Single Match Best Placement

  • De beste plaats van elk team met een gelijk aantal punten in één wedstrijd wordt vergeleken met de beste plaats in één wedstrijd van alle teams met een gelijk aantal punten. Deze beste plaatsingen kunnen in dezelfde of verschillende wedstrijden voor elk gelijkspelend team zijn geweest. Het team met de beste plaatsing (laagste nummer) wint de tiebreaker. Een 1e plaats in een enkele wedstrijd is de best mogelijke plaatsing. Dit wordt herhaald voor alle wedstrijden die in de ronde worden gespeeld totdat alle gelijke standen zijn verbroken of er geen extra individuele wedstrijden meer beschikbaar zijn.

 • Single Match Total Kills

  •  

Rankings: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Mqr-ABlGf6hvJ7sASoQQjHBmkYdKBnplDWkf33YydyE/edit?usp=sharing 

The event will be hosted on Saturday

Game one: Saturday 13h00
Game two: Saturday 13h45
Game three: Saturday 14h30
PAUSE
Game four: Saturday 15h30
Game five: Saturday 16h15
Game six: Saturday 17h00
PAUSE
Game seven: Saturday 18h00
Game eight: Saturday 18h45
Game nine: Saturday 19h30
PAUSE
Game ten: Saturday 20h30
Game eleven: Saturday 21h15
Game twelve: Saturday 22h00

Do I bring my own device?

- FoM does NOT provide devices, we are a BYOD LAN-party.