logo

Frag-o-Matic 25.0

winter
EDITION

Date

16/02 - 18/02

Participants

666/1000

FUN - Apex legends (3 vs. 3)

News

Ticket sale FoM 23.0 opens July 2022

Ticket sale FoM 23.0 opens July 2022

Covid update

Covid update

Covid update

Covid update

Ticket sale FoM 23.0 opens July 2022

  The ticket sale for Frag-o-Matic 23.0 opens July 2022. More info coming soon!  

Covid update

We would have preferred to start the new year with some better news but unfortunately due to a lot of uncertainties we are forced to postpone Frag-o-Matic ...

Covid update

We know that you are waiting for it, just as much as we are, but at this moment it was just a little too early to gather again, as we would before.   We hope that the ...

Frag-o-Matic 22.1 cancelled

Due to the decisions and advice of the National Security Council regarding the COVID-19 pandemic, we are forced to cancel the upcoming event “Frag-o-Matic 22.1”. We ...

Frag-o-Matic 21.0 sold out

The ticket stock for Frag-o-Matic 21.0 has been depleted. Did you miss out? You can always apply for our waiting list here: http://url.fom.be/waitinglist (since ...

<< previous next >>

We enforce the use of the FoM Discord: https://discord.gg/FV7TakX 

The codes to join the lobby will be shared in the #apex-legends channel.

WE INTEND TO DO CUSTOM LOBBIES. IN CASE OF NOT REACHING 10 TEAMS AT LEAST, THE FFA IS CANCELLED.

This is due to a limitation in Apex Legends’s lobby explained here. (Point 9)

 

APEX LEGENDS (3 vs. 3)

FAST COMPO

 

 1. OVERVIEW

 

VOID WHERE PROHIBITED BY LAW.

 

De FoM Apex Legends (3 vs. 3) Fast Compo is niet verbonden met of gesponsord door Electronic Arts Inc. Dit is een onafhankelijk evenement georganiseerd door FoM en is onderworpen aan deze officiële regels.

Deelnemers moeten het officiële reglement op de registratiewebsite accepteren om in aanmerking te komen voor deelname aan het toernooi.

 

Deze officiële regels kunnen door de organisatie zonder voorafgaande kennisgeving waar nodig worden bijgewerkt, inclusief en zonder beperking om meer duidelijkheid te verschaffen, fouten te corrigeren, te voldoen aan wijzigingen in de toepasselijke wetgeving, of zaken aan te pakken die zich voordoen na publicatie.

 

De organisatie behoudt zich het recht voor om de compo, of een deel ervan, te annuleren, op te schorten en/of te wijzigen indien fraude, technische storingen of een andere factor de integriteit of de juiste werking van de  aantasten, zoals door de organisatie naar eigen goeddunken wordt bepaald. De organisatie behoudt zich het recht voor een deelnemer of team te allen tijde te diskwalificeren om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het knoeien met de werking van de , of het handelen in strijd met deze officiële regels. Elke poging van een persoon om de rechtmatige werking van  opzettelijk te ondermijnen kan een overtreding van het strafrecht en het burgerlijk recht zijn, en de organisatie behoudt zich het recht voor om schadevergoeding en andere schadevergoeding en andere rechtsmiddelen (inclusief advocatenhonoraria) te vorderen van een dergelijke persoon, voor zover wettelijk toegestaan.

Door deel te nemen aan de  verklaren deelnemers zich akkoord met dit officieel reglement en de besluiten van de organisatie, -functionarissen en -beheerders. 

 1. REGISTRATIEGEGEVENS EN KLASSEMENT

Als onderdeel van het registratieproces zal de deelnemers gevraagd worden om informatie te verstrekken zoals Account ID, Discord ID en Teamnaam. Deze informatie kan worden gebruikt in het klassement dat in het kader van de  wordt opgesteld. Het klassement wordt binnen één (1) week na afloop van elk evenement waarin punten worden toegekend, gepubliceerd en regelmatig bijgewerkt met de puntentotalen van deelnemers, zoals uitsluitend naar eigen goeddunken door de organisatie wordt bepaald.

 

 1. VERKIESBAARHEID EN SAMENSTELLING VAN HET TEAM

 

 • ROSTERS & ROSTER LOCK

Een team moet uit twee (2) deelnemers bestaan. De organisatie behoudt zich het recht voor om het door elk team ingediende rooster goed te keuren, en kan elk rooster dat niet aan de officiële regels voldoet weigeren.

 

Deelnemers moeten zich met een team inschrijven. Deelnemers mogen niet lid zijn van meer dan één (1) geregistreerd team voor hetzelfde evenement. Om lid te worden van een nieuw team voor een evenement, moet een deelnemer eerst het team verlaten of verwijderd worden van het team waarmee hij momenteel is geregistreerd voor het evenement.

 

Deelnemers kunnen op elk moment van team wisselen voor een evenement vóór de sluitingsdatum van het evenement ("Roster Lock Datum "). De Roster Lock Datum voor dit toernooi is de dag van het toernooi, op het moment van Team check-in. 

Spelers kunnen een team vrijwillig verlaten of kunnen door de teamcaptain uit het team worden verwijderd.

Het deelnemen met een smurf-account wordt ook streng bestraft en kan resulteren in een diskwalificatie van het toernooi.

 

 • TEAMCAPTAIN

De deelnemer die tijdens het registratieproces het team op de registratiesite aanmaakt, wordt beschouwd als teamcaptain. De Teamcaptain is verantwoordelijk voor het beheren van het officiële roster voor zijn team op de registratiesite, voor het uitnodigen van nieuwe spelers om deelnemer van het team te worden, en voor het registreren van het team.

 

 1. WEDSTRIJDSTRUCTUUR

 

 • ALGEMEEN

Deelnemers verdienen punten door hun prestaties in de compo.

 

 • MATCH REGELS EN TOERNOOI FORMAAT

Overzicht

FoM Apex Legends Fast Compo zal online gehouden worden op 2 september 2023. Het toernooi bestaat uit 12 Battle Royale wedstrijden. Binnen elk -toernooi zullen de resultaten van de geregistreerde teams na een bepaald aantal wedstrijden (individueel een "wedstrijd") vergeleken worden om de vooruitgang binnen het toernooi, en uiteindelijk de winnaars, te bepalen.

  Aanvullende Registratie-eisen

De teamcaptain is verplicht zijn team in te schrijven voor de  waaraan een team wil deelnemen. Eenmaal geregistreerd in Discord, moet een team ook inchecken voor het toernooi tot één (1) uur voor de aanvang van het toernooi om hun aanwezigheid te bevestigen. Zodra het team is ingecheckt, zal het worden geplaatst in het toernooi.

Aanvullende richtlijnen voor wedstrijden

 • Gameplay Settings

 • Alle instellingen in elke wedstrijd zullen de standaard instellingen zijn van een Ranked Leagues wedstrijd van Apex Legends.

 •  Map(s)

 • De exacte map die wordt gespeeld zal worden aangekondigd op de FoM Discord-server. Dit zal 2 games op elke map zijn.

Algemene Regels

 • Deelnemers die ervoor kiezen hun wedstrijden te streamen, dienen gebruik te maken van een vertraging van minimaal één (1) minuten. Dit om streamsniping tegen te gaan.

 • Deelnemers mogen een wedstrijd niet voortijdig beëindigen.

 • Deelnemers mogen het begin van een wedstrijd niet opzettelijk vertragen.

 • Deelnemers mogen geen spel veranderende scripts gebruiken.

 • Deelnemers mogen geen gebruik maken van een spelmechanisme om de 30-seconden "out-of-bounds" timer te omzeilen.

  • Voorbeelden hiervan zijn het herhaaldelijk gebruiken van een zipline, grapple, portal, ballon, of andere vaardigheid van het personage om herhaaldelijk in hetzelfde gebied te komen dat de "out-of-bounds" timer activeert.

 • Deelnemers mogen niet opzettelijk gebruik maken van eenzijdige texturen op de kaart geometrie om inkomende schade te blokkeren of te vermijden die anders zou zijn aangesloten zonder de geëxploiteerde geometrie.

 • Deelnemers mogen zich niet verbergen binnen de geometrie van de kaart.

 • Deelnemers mogen zich niet opzettelijk verbergen achter onzichtbare muren op de kaart.

 • Deelnemers mogen hun wapen niet afvuren terwijl ze in de neergehaalde staat zijn.

 • Deelnemers mogen hun wapen niet afvuren terwijl ze een andere speler reanimeren.

 • Deelnemers mogen de mogelijkheden van een Legend niet uitbuiten om een onbedoeld voordeel te behalen. Voorbeelden van deze uitbuitingen zijn:

 • Vanishing Act van Mirage gebruiken om de Downed-staat te activeren met de mogelijkheid om een wapen te vuren.

 • De combinatie van Wraith's Dimensional Rift & Void gebruiken om de cooldown van Void te verminderen na een respawn.

 • De Dimensional Rift van Wraith gebruiken om binnen de geometrie van de kaart te gaan.

 • Een exploit, bug en/of glitch gebruiken om de cooldown van een Legend's ultimate of tactische vaardigheden te verminderen.

 • Deelnemers mogen de Weapon Inspect of Reload glitches niet misbruiken om de vuursnelheid van een wapen vuursnelheid te verhogen. Voorbeelden van deze regel zijn:

  • De Weapon Inspect functie gebruiken om wapen animaties te annuleren.

  • Een wapen herladen starten en snel terug wisselen naar het originele wapen.

 • Deelnemers mogen niet opzettelijk lootbins, supply drops, en/of respawn beacons meleeën in een poging zichzelf of andere spelers in de lucht te lanceren.

 • Deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun uitrusting gedurende het toernooi.

 • Deelnemers mogen een toetsenbord en muis, een Playstation 4/5-controller of een Xbox-controller gebruiken wanneer ze deelnemen aan dit evenement.

  • Spelers mogen geen Macrofuncties gebruiken op een invoerapparaat.

 • Spelers mogen geen applicaties of programma's van derden gebruiken die het spel kunnen beïnvloeden of hen een voordeel kunnen geven ten opzichte van andere deelnemers.

 • Teams zijn verantwoordelijk voor hun eigen teamcommunicatie tijdens het evenement.

Glitches

 • Elke poging tot glitching van het spel is verboden.

 • Als de organisatie vaststelt dat een actie, kill, move of andere actie in het spel is veroorzaakt door een ongeoorloofde glitch, zal de organisatie naar eigen goeddunken de volgende actie bepalen, die kan bestaan uit, maar niet beperkt is tot, het herstarten van de wedstrijd of het bestraffen van het team met een diskwalificatie.

 

Disconnects & Game Start

 • De wedstrijden gaan door als de spelers de verbinding verbreken of niet in het spel kunnen komen.

 • Als bij meer dan de helft van de deelnemers de verbinding tijdens een wedstrijd wordt verbroken of de wedstrijd niet kan worden geladen, of indien een wedstrijd niet kan worden beëindigd, kan de Toernooileiding de match nog altijd herstarten.

Game Files

 • Spelers mogen alleen de volgende spelbestanden bewerken:

  • Local.cfg

  • Autoexec.cfg

 • Spelers mogen alleen de volgende regel toevoegen of bewerken in de hierboven beschreven bestanden: fps_max

Puntentelling en gelijkspel

 • Aan het einde van elke wedstrijd krijgen de teams punten voor hun plaatsing en het totale aantal kills van het team, zoals te zien is op het overzichtsscherm aan het einde van de wedstrijd ("Wedstrijdscore"). 

De punten die in elke Wedstrijd worden toegekend zijn:

Placement:

1st

+15

2nd

+13

3rd

+10

4rd-5th

+8

6th-7th

+7

7th-10th

+5

10th-15th

+4

16th-20th

0

 

Kills

 • +1 per kill

 

 • Aan het einde van elke ronde wordt het puntentotaal van een team berekend aan de hand van de wedstrijdscores van het team voor alle wedstrijden in die ronde

 • Ronde Score Tiebreakers:

 • Single Match Best Placement

  • De beste plaats van elk team met een gelijk aantal punten in één wedstrijd wordt vergeleken met de beste plaats in één wedstrijd van alle teams met een gelijk aantal punten. Deze beste plaatsingen kunnen in dezelfde of verschillende wedstrijden voor elk gelijkspelend team zijn geweest. Het team met de beste plaatsing (laagste nummer) wint de tiebreaker. Een 1e plaats in een enkele wedstrijd is de best mogelijke plaatsing. Dit wordt herhaald voor alle wedstrijden die in de ronde worden gespeeld totdat alle gelijke standen zijn verbroken of er geen extra individuele wedstrijden meer beschikbaar zijn.

 

 1. Gedragscode

Deze gedragscode geldt voor alle deelnemers op alle niveaus van de , tenzij anders vermeld. De organisatie behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken straffen op te leggen, sancties op te leggen of een deelnemer te diskwalificeren van de  op elk niveau, op elk moment en om welke reden dan ook.

 

Gedrag van deelnemers

 

Deelnemers dienen zich te gedragen in overeenstemming met algemeen aanvaarde fatsoensnormen, sociale conventies en zeden, en mogen geen handelingen verrichten of betrokken raken bij een situatie of uitspraken doen die de deelnemer, de organisatie, de  of haar deelnemers en sponsors in diskrediet, minachting, schandaal, hoon of minachting brengen.

 

Deze vereisten zijn van toepassing op live, offline en online interacties, gedrag op sociale media en activiteiten op livestreams, gedrag uit het verleden, met inbegrip van beschuldigingen van. Van alle deelnemers wordt verwacht dat zij zich te allen tijde houden aan deze sportiviteitsnormen en de gedragsregels van EA, beschikbaar op terms.ea.com.

 

Verboden gedrag omvat, maar is niet beperkt tot:

 • Het overtreden van enige wet, regel of voorschrift, zoals door de organisatie naar eigen goeddunken bepaald;

 • Het gebruiken van software of programma's die de  of andermans computer of eigendom beschadigen, hinderen of verstoren;

 • Het hinderen of verstoren van de deelname van een andere speler aan de ;

 • Intimideren, bedreigen, pesten, herhaaldelijk ongewenste berichten sturen of persoonlijke aanvallen of uitspraken doen over ras, seksuele geaardheid, religie, erfgoed, enz.;

 • Het publiceren, plaatsen, uploaden, verspreiden van inhoud of het organiseren van/deelnemen aan een activiteit, groep of gilde die EA (redelijk en objectief handelend) ongepast, grof, hatelijk, treiterend, godslasterlijk, lasterlijk, bedreigend, hatelijk, obsceen, seksueel expliciet, inbreuk makend, privacy schendend, vulgair, aanstootgevend, onfatsoenlijk of onwettig acht;

 • Gedrag dat de integriteit en reputatie van de organisatie ondermijnt;

 • Het bevorderen van, aanmoedigen tot of deelnemen aan een verboden activiteit zoals hierboven beschreven.

 

GEDRAG BIJ  EVENEMENTEN

Deelnemers moeten respectvol omgaan met andere deelnemers, het evenement personeel, en -officials. Bedreigend of ongepast gedrag tegenover de scheidsrechters en de andere deelnemers wordt niet getolereerd. 

Incidenten en straffen zullen worden vastgesteld naar het eigen inzicht van de  Officials. Deelnemers dienen zich te allen tijde te houden aan de instructies van de  Officials. Alle Deelnemers dienen de aanwijzingen van de organisatie op te volgen.

Voorbeelden van verboden gedrag omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Het gebruik van vulgaire of beledigende taal;

 • Beledigend gedrag, inclusief pesterijen en verbale bedreigingen;

 • Fysiek misbruik, vechten, of enige andere bedreigende actie gericht op een deelnemer, toeschouwer, official of enig ander persoon;

 • Schade aan en/of misbruik van spel-toestellen, hardware en randapparatuur, toernooi-uitrusting, of de faciliteiten/het terrein;

 • Het spel verstoren, met inbegrip van het opzettelijk breken van een spel-station, het onderbreken van een stroomtoevoer, het verlaten van een station voor het einde van een wedstrijd, het weigeren om te spelen en misbruik van spelonderbreking in het spel;

 • Het niet opvolgen van instructies van toernooi-sponsors, scheidsrechters en personeel te allen tijde op te volgen;

 • Het openbaar maken van vertrouwelijke informatie die door de organisatie of een van haar dochterondernemingen is verstrekt;

 • Het accepteren of geven van geschenken, steekpenningen, beloningen of vergoedingen voor verleende diensten in verband met deelname aan de  (met uitzondering van deelnemers met sponsors die betalen op basis van prestaties);

 • Het inloggen op de verstrekte spel-apparaten met een persoonlijke account of het spelen van een spel anders dan de kopie van het spel dat voor gebruik in de  ter beschikking is gesteld;

 • Het niet beschikbaar zijn voor prijsuitreikingen na afloop van het toernooi, evenals voor promotionele activiteiten waar de organisatie of een andere sponsor redelijkerwijs om vraagt. 

  • Prijsuitreiking is zondag 03/01/2023 16u00


 

SCHEDULE STILL TO BE CONFIRMED

FRAG-O-MATIC SCHEDULE OVERVIEW

Tournament rankings

The event will be hosted on Saturday 02/01/2023
Sign-ups close this day at 12h00

Game one: Saturday 13h00
Game two: Saturday 14h00
Game three: Saturday 15h00
PAUSE
Game four: Saturday 18h00
Game five: Saturday 19h00
Game six: Saturday 20h00

KEEP IN MIND THAT THE AWARD CEREMONY IS ON SUNDAY - 16:00
NOT BEING AT THE CEREMONY MEANS NO PRIZE